адрес: гр. София, ул. "Антим I" бл. 2, Офис 1
телефон: 070013128
02 9676878 или    GSM: 0876228471
e-mail: info@scbg.eu

СИРИУС КОРПОРЕЙШЪН ЕАД е Дружество, специализирано в изкупуване и събиране на просрочени и съдебни вземания. Разполагаме със собствена национална мрежа от квалифицирани юрисконсулти и оператори. 

 

Ние предлагаме цялостно професионално обслужване, включващо:

- Изкупуване на задължения към банки и други кредитни институции,юридически и физически    лица, чрез договор за продажба на вземане, извесен още като цесия. Изготвяне на индивидуална оценка на дълга според размера, профила на длъжника, наличието на обезпечения и др. Изготвяне на всички необходими документи.

- Съдебно събиране на дългове, чрез издаване на заповед за изпълнение или за незабавно изпълнение и ангажиране услугите на доказани частни съдебни изпълнители. Водене на съдебно прозводство относно  задълженията до окончателното събиране на задължението.

- Извънсъдебно събиране на дългове по доказана методология за комуникация с длъжниците, както и специфичен подход при работа с длъжници – юридически лица. Индивидуален подход съобразен с профила на длъжника.

- Анализ и управление на вземания, чрез изготвяне на предложения за оптимизация и алгоритъм на работа с длъжници, мониторинг и репортинг на текущите процеси по управление на дълговете.
За всяка от нашите услуги се дължи Комисиона едва след направени действителни плащания от длъжниците.

 

 

Контакти:
СИРИУС КОРПОРЕЙШЪН ЕАД
адрес: гр. София, ул. "Антим I" бл. 2, Офис 1
телефон: 070013128
e-mail: info@scbg.eu
Банкови сметки:
Сириус корпорейшън ЕАД
IBAN:  BG50IABG80741000049001  BIC: IABGBGSF
към  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
и
IBAN:    BG93BINV94800003030508   BIC: BINVBGSF
към ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ АД